SAKA akademi

SAKA toplumsal sorumluluk bilinciyle küresel ve bölgesel gelişmeleri izlemeyi, bu gelişmelerle ilgili bilgi üretmeyi, bilimsel ve toplumsal etkinliklerle farkındalığı geliştirmeyi hedefleyen, akademisyenlerin oluşturduğu bir inisiyatiftir.

SAKA kurumsal misyonunu gerçekleştirmek üzere tüm Türkiye’de temsilcilikleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütür.

SAKA, faaliyetlerini araştırma ve tartışmayı içeren bir gözlem evi perspektifiyle yürütür. Bu çerçevede güncel mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek etkinlikler yürütmenin yanı sıra belirli temalarda güncel yazılar, araştırma raporları, bilimsel çalışmalar ve süreli yayınlar hazırlar.

Dernek tüzel kişiliğiyle ilgili bilgi için kısayolu takip edin.