IMG_3639.jpg

Konuralp Sezgili

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2000-2010 yılları arasında Çukurova Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans ve bir bölümü Leibniz Hannover Üniversitesi'nde olmak üzere doktora çalışmalarını yürüttü. Meslek yaşamına Çukurova Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2006 yılında Türkiye'de kurulan ilk kalkınma ajansı olan Çukurova Kalkınma Ajansında uzman, kıdemli uzman, birim başkanı ve vekil genel sekreter olarak 8 yıl görev yaptı. Bu süre zarfında kurumsal yönetim, program tasarımı ve izleme değerlendirme başta olmak üzere çeşitli idari ve teknik konularda ulusal ve uluslararası eğitim, uygulama ve mevzuat geliştirme çalışmalarında bulundu. 2014 yılından bu yana Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev alan Sezgili, görev süresi zarfında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı, Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve senatörlük görevlerini icra etmiştir. Halen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim ve Organizasyon, Strateji ve Performans, Türk Kamu Yönetimi, Türkiye'de Devlet ve İş Çevresi gibi dersleri okutan Sezgili'nin çeşitli kitap ve dergilerde yönetim ve strateji üzerine Türkçe ve İngilizce eserleri bulunmaktadır. Özel sektörün yanı sıra çeşitli akademik organizasyonlar ve bölgesel kuruluşlarda görev ve üyelikleri bulunan Sezgili, 2020 yılından itibaren SAKA Araştırma Direktörlüğü görevini yürütmektedir.  

E-posta: konuralp@saka.org.tr