DUYURU: LİDERLİK AKADEMİSİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI BAHAR 2021

Programın Amacı ve Kapsamı

SAKA toplumsal sorumluluk bilinciyle küresel ve bölgesel gelişmeleri izlemeyi, bu gelişmelerle ilgili bilgi üretmeyi, bilimsel ve toplumsal etkinliklerle farkındalığı geliştirmeyi hedefleyen, akademisyenlerin oluşturduğu bir sivil inisiyatiftir. Bu çerçevede SAKA gençlerin gerek akademik bilgi gerekse uygulama ekseninde siyaset ve yönetim alanında bilgilerinin zenginleştirilerek liderlik becerilerinin geliştirilmesini önemli bir sorumluluk sahası olarak değerlendirmektedir. Programın hedef kitlesini siyaset ve yönetim alanında akademik ve pratik çalışmalar yapmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır.

Başvuru Şartları

Liderlik Akademisi Temel Eğitim Programına başvurular 5-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında aşağıda yer alan başvuru formunun  doldurularak e-posta adresine gönderilmesiyle alınır. Başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar online mülakata davet edilir. Mülakat sonucu Liderlik Akademisi Temel Eğitim Programına kabul edilen adaylar e-posta ve telefon yoluyla bilgilendirilir. Program kontenjanı 20 kişiliktir.

Program İçeriği

Liderlik Akademisi Temel Eğitim Programı, müdavimlerin aktif katılım sergilediği online  olarak gerçekleştirilen 10 modülden oluşmaktadır. Modüller, her biri alanında yetkin öğretim üyeleri tarafından sunulmaktadır. Program Mayıs 2021 döneminde başlayacak ve 10 hafta sürecektir. Müdavimler tüm modülleri başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanır. Modüller aşağıdaki gibidir: 

  • Yakın Dönem Türk Siyasi Yaşamı

  • Devlet Sistemleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

  • Türkiye'nin Sosyal Yapısı

  • Türkiye’de Yerel Yönetimler

  • Ekonomik Kavramlar ve Türkiye Ekonomisi

  • Yakın Dönem Türk Dış Politikası

  • Kültür, Yönetim ve Liderlik

  • İletişim ve İlişki Yönetimi

  • Sivil Toplum ve Demokrasi

  • Medya Okuryazarlığı ve Analizi

Aşağıda yer alan başvuru formunu bilgisayarınıza indirerek doldurunuz. Hazırladığınız formu sakaliderlik@gmail.com adresine gönderiniz.

Liderlik Akademisi Başvuru Formu